Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie
  • grondstoffenpaspoort
  • Banner Prp
  • Banner Howto MX
  • Banner Howto RN

circulair

MVI

MVI Manifest ondertekend?                                         inloggen MVI-Manifest-tool
mail info@rendemint voor uw 
MVI-Manifest-tool inlogcode

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen      

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben tijdens het MVI-congres
op 8 december 2016
door ondertekening van het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt
over maatschappelijk verantwoord inkopen.
 Door het ondertekenen van het Manifest
committeren de deelnemers zich aan
 het opstellen, openbaar maken en monitoren van een actieplan MVI,
het formuleren van de eigen ambities en die uitwerken in concrete acties,
 MVI effectief verankeren in de
eigen organisatie en a
ctief deelnemen in een lerend netwerk.  (zie artikel pianoo)

Rendemint helpt met MVI-Manifest-tool

Rendemint is blij met dit nieuws. Hiermee krijgt MVI, een belangrijkere rol in het inkoopproces van overheden, wat meer
aansluit bij de PRP® visie van Rendemint in het streven naar een volledige circulaire economie. In de adviestrajecten van
Rendemint spelen sociale voorwaarden altijd al een belangrijke rol, ook bij het beoordelen van inkoop. In de online
PRP® tool voor circulair inkopen is 'social fairness' volledig geïntegreerd op basis van de voorwaarden van de United
Nations. In de afgelopen maanden is de MVI-module ontwikkeld om overheden en andere organisaties te helpen
invulling te geven aan het aangegane commitment van het manifest en voor MVI in het algemeen. De MVI-module helpt bij
het ontwikkelen van een MVI beleid van algemene beleidsdoelstellingen en ambitiestot diepgang van beoordelingssystemen.
De MVI-module sluit naadloos aan bij MVI manifest en de internationale sociale voorwaarden.

Voor meer informatie over de MVI-module of over de PRP® circulair inkopen tool neem contactop.

Lerend Netwerk, kennis bundelen, tijd besparen

Een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de PRP® tools is het verbinden van partijen endelen 
van kennis. Dit komt verder tot uiting met de MVI-Manifest-tool die het mogelijk maakt zelf te ontwikkelen en te delen
en/of gebruik maken van wat anderen al gedeeld hebben om hiermee verder te ontwikkelen. Door ook hoe-men-er-gekomen-is
te delen blijft de waarde van zo'n ontwikkel-traject behouden maar dan in een fractie van de tijd en inspanning. De online
tool maakt de kennis overal beschikbaar. Waar een organisatie, die al verder is met MVI, aansluiting zoekt en een andere organisatie
die nog geheel aan het begin staat een startpunt zoekt, hebben beiden behoefte aan het vinden van het juiste aanknopingspunt.
De heldere structuur van de MVI-Manifest-tool maakt dit eenvoudig en genereert een steile learning curve.


Highlights uit het Manifest

Wat is het doel?  
MVI gaat in het manifest om het behouden van onze welvaart voor nu én toekomstige generaties.

Hoe gaan we dat bereiken?
Door het concurrentievermogen van onze economie te versterken.
Door de belasting op mens en milieu te verminderen.
Door de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Wat is essentieel om het doel te bereiken?
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie en commitment van, en verbinding tussen de
betrokken bestuurder/budgethouder/opdrachtgever en inkoper.

Wat betekent MVI?
Dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet, (planeet, milieu)  
en profit/prosperity (winst/welvaart) ook worden meegenomen.

Waar wordt MVI voor ingezet en wat zijn de beleidsdoelen?
Het tegengaan van klimaatverandering, door klimaat-mitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie.
Het realiseren van een circulaire economie.
Het verminderen van milieudruk.
Het beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal.
Het verduurzamen van de bedrijfsvoering (van o.a. overheden).
Het verduurzamen van product- en marktketens.
Het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie.
Het toepassen van biobased materialen en grondstoffen.
Het stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt.
Het tegengaan van schending van mensenrechten.
Het betalen van een leefbaar loon, verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens.
Social return.


Aan de slag met de MVI-Manifest-tool

MVI Manifest al ondertekend?
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor uw 
MVI-Manifest-tool inlogcode.


Systeemeisen
Voor een goede werking van de tool is een snelle internet verbinding noodzakelijk.
En een recente versie van een browser: Google Chrome of Safari.
Internet explorer is mogelijk maar werkt minder goed.

Veiligheid
Voor de veiligheid van uw en onze informatie werkt Rendemint met een dubbele beveiliging.
U logt eerst in op een PORTAL met naam en wachtwoord.
Daar kiest u de MVI-Manifest-tool en dan logt u met een 2e naam en 2e wachtwoord in.

Kosten
De MVI-Manifest-tool is kosteloos voor ondertekenaars van het MVI Manifest.
U meldt zich aan voor de tool via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
en u ontvangt binnen een dag uw inlog gegevens voor de Portal en voor de tool.


Stap 1. Inloggen op de PORTAL

Op de website van rendemint.nl klik je rechtsboven op LOGIN  Volg daarna de stappen hieronder.


Vul bij INLOG  de PORTAL-user en PORTAL-password in (deze gegevens heeft u per e-mail ontvangen bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor de tool).

Klik vervolgens op LOGIN.

Stap 2. Klik op MVI (rechter cirkel)

 Stap 3. Inloggen in de MVI-Manifest-TOOL

   Vul accountnaam en wachtwoord in. Deze gegevens heeft u per e-mail ontvangen bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor de Tool. Klik op OK.


   In de zwarte balk staat uw organisatie vermeld. Klik op OK.Stap 4. Aan de slag met de MVI-Manifest-tool

Klik op START en volg de instructies in de tool.  

 

 

 

PRP

Waarom PRP®?

Circulair inkopen/aanbesteden is de ultieme vorm van duurzaam inkopen, mits... aan twee voorwaarden voldaan wordt:

Voorwaarde 1: het in te kopen/aan te besteden product of project moet circulair zijn.
Voorwaarde 2: het product of project moet circulair ingekocht/aanbesteed worden.

De keuze voor circulair inkopen/aanbesteden
roept veel vragen op:

Hoe weet ik of een product of project circulair is? Waar vind ik die producten?
Aan welke criteria moet zo'n product of project dan voldoen, en hoe beoordeel ik dat?
Wat is circulair inkopen/aanbesteden, en hoe doe ik dat?
Hoe formuleer ik een circulaire uitvraag?
Hoe ga ik om met lineaire producten waar geen alternatief voor is?


PRP® geeft antwoord op al deze vragen en neemt de inkopende partij stap voor stap mee in het traject van voorbereiding tot en met oplevering. Rendemint maakt daadwerkelijk circulair inkopen/aanbesteden mogelijk met PRP® en is koploper expert op het gebied van circulair aanbesteden.

Start using the tool

The tool requires login name and password for applicants.
If you didn't receive login name and password This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us.

Requirements for using the PRP® e-procurement tool

To work with the PRP® websolution you need:
High-speed access to the Internet.
A web browser that has JavaScript enabled.
Resolution 1280 x 960 or higher. 
Supported web browsers:
- Desktop browsers Safari 9.x
- Chrome 48 minimum


Security
To secure your and our information we work with a double entry protocol:
First you login to the Rendemint PORTAL.
In the portal you choose your tool,
and than you login to that tool.
Follow the steps below.


Step 1. Login to the PORTAL

Click at the website of Rendemint at the right top side on LOGIN  and follow the steps below.


Enter your PORTAL-user en PORTAL-password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us).

Than click on LOGIN  and follow the steps below.


Step 2. Choose your tool

Click on the left logo: PRP® e-procurement tool
 Step 3. Login to the PRP® e-procurement tool


Enter account name and password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us)
Step 4. Check your process

 


Step 5. Choose the Matrix® module

 


Step 6. Enter your Matrix® module 

Back to HOME

Start using the tool

The tool requires login name and password for applicants.
If you didn't receive login name and password This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us.

Requirements for using the PRP® e-procurement tool

To work with the PRP® websolution you need:
High-speed access to the Internet.
A web browser that has JavaScript enabled.
Resolution 1280 x 960 or higher. 
Supported web browsers:
- Desktop browsers Safari 9.x
- Chrome 48 minimum


Security
To secure your and our information we work with a double entry protocol:
First you login to the Rendemint PORTAL.
In the portal you choose your tool,
and than you login to that tool.
Follow the steps below.


Step 1. Login to the PORTAL

Click at the website of Rendemint at the right top side on LOGIN  and follow the steps below.


Enter your PORTAL-user en PORTAL-password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us).

Than click on LOGIN  and follow the steps below.


Step 2. Choose your tool

Click on the left logo: PRP® e-procurement tool
 Step 3. Login to the PRP® e-procurement tool


Enter account name and password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us)
Step 4. Check your process

 


Step 5. Choose the Matrix® module

 


Step 6. Enter your Matrix® module

Back to HOME

Start using the tool

The tool requires login name and password for applicants.
If you didn't receive login name and password This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us.

Requirements for using the PRP® e-procurement tool

To work with the PRP® websolution you need:
High-speed access to the Internet.
A web browser that has JavaScript enabled.
Resolution 1280 x 960 or higher. 
Supported web browsers:
- Desktop browsers Safari 9.x
- Chrome 48 minimum


Security
To secure your and our information we work with a double entry protocol:
First you login to the Rendemint PORTAL.
In the portal you choose your tool,
and than you login to that tool.
Follow the steps below.


Step 1. Login to the PORTAL

Click at the website of Rendemint at the right top side on LOGIN  and follow the steps below.


Enter your PORTAL-user en PORTAL-password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us).

Than click on LOGIN  and follow the steps below.


Step 2. Choose your tool

Click on the left logo: PRP® e-procurement tool
 Step 3. Login to the PRP® e-procurement tool


Enter account name and password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us)
Step 4. Check your process

 


Step 5. Choose the ReNtry® module

 


Step 6. Enter your ReNtry® module 

Back to HOME

Start using the tool

The tool requires login name and password for applicants.
If you didn't receive login name and password This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us.

Requirements for using the PRP® e-procurement tool

To work with the PRP® websolution you need:
High-speed access to the Internet.
A web browser that has JavaScript enabled.
Resolution 1280 x 960 or higher. 
Supported web browsers:
- Desktop browsers Safari 9.x
- Chrome 48 minimum


Security
To secure your and our information we work with a double entry protocol:
First you login to the Rendemint PORTAL.
In the portal you choose your tool,
and than you login to that tool.
Follow the steps below.


Step 1. Login to the PORTAL

Click at the website of Rendemint at the right top side on LOGIN  and follow the steps below.


Enter your PORTAL-user en PORTAL-password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us).

Than click on LOGIN  and follow the steps below.


Step 2. Choose your tool

Click on the left logo: PRP® e-procurement tool
 Step 3. Login to the PRP® e-procurement tool


Enter account name and password (you received these by e-mail. If not please  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us)
Step 4. Check your process

 


Step 5. Choose the ReNtry® module

 


Step 6. Enter your ReNtry® module


Back to HOME

 

Wat is circulair?

Het idee voor een circulaire benadering bestaat al lang. Iedereen, die er even over nadenkt, kan begrijpen dat veel van de grondstoffen die de aarde biedt eindig zijn. Ze raken op den duur op. Waar de planeet als een totaal ecosysteem haar grondstoffen laat circuleren, is de mens in haar huidig economisch model gericht op het eenmalig gebruiken van die grondstoffen.

What is a circular economy?

There's nothing new about the idea of a circular approach. Anyone who thinks about it just a bit longer, can understand that a lot of earth's resources are finite. They become more scarce every day and at one point they will be gone. Where the planet as a total ecosystem circulate its resources, unfortunately mankind in its current economic model is focused on profit only with depletion as a cost. 

Why PRP®?

Circular procurement/tendering is the ultimate form of sustainable procurement, provided...that two conditions are met:

Condition 1: the item or project must be circular.
Condition 2: the procurement process must be circular.

A decision for circular procurement raises many questions:

How do I know if a product or project is circular?
Where can I find these products?
What are the criteria such a product or project must meet, and how I assess that?
What is circular procurement, and how do I do that?
How do I formulate a circular tender?
How do I deal with linear products where no circular alternative is available? ?


PRP® answers all these questions and takes you step by step through the process from preparation to completion. Rendemint makes true circular procurement possible with PRP® and is leading expert in the field of circular procurement.