Circular economy & procurement experts

circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

circulair aanbesteden bureaustoelen

GEMEENTE HOUTEN AANBESTEDING CIRCULAIRE  BUREAUSTOELEN

De gemeente Houten wil voor eind 2017 haar huidige bureaustoelen vervangen door circulaire bureaustoelen.
De bureaustoelen worden meervoudig onderhands aanbesteed.
Het doel is het selecteren en contracteren van een leveranciervoor ca. 400 circulaire bureaustoelen.

De aanbesteding wordt ingestoken met de PRP® methode, de verificatie zal verlopen met de  PRP® circular e-procurement tool.

Houten zet hoog in op circulair inkopen. Van 2016-2018 wil zij tien circulaire inkopen doen. De inkoop van circulaire bureaustoelen is er hier één van.

In de aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de PRP® methodiek met als definitie:

“Bij een circulair product zijn de grondstoffen die nodig zijn (geweest) om het product te realiseren gelijk aan de grondstoffen die na gebruik gelijkwaardig behouden kunnen worden, en voldoen de sociale omstandigheden van de betrokken mensen aan de internationale sociale voorwaarden.”

Gemeente Houten is zich ervan bewust dat een volledig circulaire bureaustoel op dit moment nog niet realiseerbaar is en wil daarom met deze aanbesteding de inschrijvers de gelegenheid bieden om zich te onderscheiden met hun totaalpakket aan circulair ingestoken mogelijkheden,
op basis van een eerlijke, op feiten gebaseerde beoordeling binnen de nader te bepalen eisen en criteria en hen stimuleren om stappen te nemen om circulariteit verder te ontwikkelen.
 

Rendemint begeleidt gemeente Houten in het totale proces van ambitie tot oplevering en van contractvorming tot borging van het circulair potentieel.