Circular economy & procurement experts

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

circulair aanbesteden Maatwerk & Wide Range koppeling en PRP® marktinformatie sessie

Bij deze circulaire aanbesteding wordt gegund op criteria over 'circulaire mindset'. Vitens wil actief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Niet alleen in de procedure maar vooral in het resultaat. Met de mindset-criteria krijgt Vitens inzicht in de mindset van de inschrijvers en de mogelijkheden en bereidheid om na gunning een concrete bijdrage te leveren aan het circulaire resultaat.

De winnende partijen moeten hun circulaire intenties concreet maken door hun levering circulair te analyseren binnen de totale keten. Van grondstofwinning tot gebruik en van na-gebruik tot grondstof.  

De circulaire analyse vindt plaats met PRP® circular e-procurement tool, module: ReNtry®.