Circular economy & procurement experts

circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

circulair aanbesteden | PRP® circular e-procurement

In deze aanbesteding is voor een groot deel gegund op circulaire criteria waarbij 'de kleinste afwijking van circulair' het uitgangspunt was.
Binnen de PRP® visie die door gemeente Wageningen gehanteerd wordt bij alle circulaire aanbestedingen, wordt circulariteit beoordeeld op basis van feiten. Er wordt beoordeeld of de hoeveelheid grondstof die nodig is geweest om te komen tot de levering na gebruik gelijk blijft qua hoeveelheid, kwaliteit en toxiciteit én of de sociale omstandigheden van de betrokken mensen in de keten voldoet aan de internationale rechten van de mens. 
in de praktijk is het bereiken van dit level van circulariteit zelden mogelijk, daarom wordt beoordeeld op 'de kleinste afwijking van circulair'.

De beoordeling staat geheel los van certificaten of punten, het gaat om een feitelijke beoordeling op basis van de circulaire analyse die gemaakt wordt met de ReNtry®-module van het PRP® circular e-procurement tool.

De winnende partij maakt van de aangegeven onderdelen van de levering een complete circulaire analyse binnen RP® circular e-procurement tool, module: ReNtry® waarmee zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een zeer waardevol instrument heeft voor de gehele gebruiksduur (denk aan onderhoud, documenten etc.) en voor de Reutilization-fase waarbij de levering terug gaat in de keten op het dan hoogst haalbare niveau.