Circular economy & procurement experts

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

circulair aanbesteden gunnen op circulaire analyse met ReNtry®

Wageningen was al koploper op circulair inkopen en aanbesteden. Nu komt daar weer een stap bovenop. In de aanbesteding 'aanleg snelfietsroute' wordt een circulaire analyse van Key-Elements meegenomen als gunningscriterium. Dit betekent dat de daadwerkelijke circulaire footprint van de keten (tot en met materiaal niveau) wordt gemeten en vergeleken. De inschrijver die binnen de analyse de kleinste afwijking van circulair heeft krijgt de meeste punten voor dit criterium dat voor 30% van het totaal meetelt.
Het meest diepgaande niveau 'grondstoffen' wordt (nog) niet meegenomen. In dit stadium is dat nog niet haalbaar voor de markt binnen de beperkte tijd van de aanbesteding.

De circulaire analyse en vergelijking wordt door de inschrijvers uitgevoerd in de ReNtry®-module van de PRP® circular e-procurement tool.
ReNtry® is een meet methode, onafhankelijk van certificaten waarbij uitsluitend gebaseerd op feiten het circulair potentieel gemeten en geanalyseerd wordt.

De partij die de aanbesteding wint maakt een volledige circulaire analyse van de levering.

Binnen deze aanbesteding is de inschrijver verplicht alle onderdelen van de levering te 'identificeren' met een code of chip die gekoppeld is aan het PRP® systeem waardoor elk element van de levering in de toekomst traceerbaar is en identificeerbaar is om de circulaire mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Met de ReNtry® analyse wordt gelijktijdig een daadwerkelijk grondstoffen paspoort gegenereerd.