Circular economy & procurement experts

Gemeente Achterhoek | Marktconsultatie circulair inkopen | WMO hulpmiddelen.

 

 Oude IJsselstreek, 9 november 2018

In opdracht van Sociaal Domein Achterhoek - een samenwerking tussen gemeenten Berkelland, Montferland, Aalten, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Oost Gelre, Bronckhorst en Doetinchem - begeleidde Rendemint de gemeenten met het integreren van circulariteit in de marktconsultatie WMO hulpmiddelen. Al snel viel het besluit voor een plenaire sessie voor de gehele WMO- markt in combinatie met een interactieve workshop over PRP® circulariteit, met een inhoudelijke introductie van de PRP® circulair inkopen software. Na een korte training wat PRP® circulariteit is, en wat het niet is, volgde aan de hand van stellingen een levendige open discussie waarbij de effort van de markt sterk gericht was om de ambitie van de gemeenten te volgen zonder hun zakelijk belang uit het oog te verliezen. Vanuit een andere WMO-marktverkenning, voor gemeente Wageningen enkele jaren eerder, was al gebleken dat de marktpartijen die in Nederland opereren beperkt invloed hebben op de producenten. De belangrijke kennis werd geüpdate tijdens de consultatie en wordt proportioneel verwerkt worden in de komende aanbesteding. Een grondstoffen workshop maakte deel uit van de consultatie. Deze interactieve mindset sessie was sterk gericht op de 'toekomst' van de in de WMO-hulpmiddelen gebonden grondstoffen. Hierna volgde een serie stellingen vanuit het sociaal domein met ook hier een levendige discussie. Bij meerdere stellingen zocht de markt zelf de aansluiting met het circulaire thema. Een zeer geslaagde bijeenkomst, aldus deelnemers en organisatie.

 

VERVOLG

Rendemint begeleidt de 8 gemeenten verder met het formuleren van de uitvraag en het integreren van een beknopte circulaire analyse met de PRP®-circular e-procurement tool. 

 

Over PRP®

Circulair inkopen is maatwerk. De uitdaging om concreet te werken aan de circulaire ambitie is al groot genoeg. De mate van het integreren van circulariteit in een inkooptraject moet daarom tot op detailniveau instelbaar zijn. De RF-module van de PRP® tool stelt inkopende organisaties in staat om circulariteit in te passen op elk gewenst en proportioneel level. RF staat voor 'Required Fields' een set van 240 criteria verdeeld over 3 niveaus van diepgang die per criterium ingezet kunnen worden. Zo kan middels een aanbesteding gewerkt worden aan de mindset. Of aan alle niveaus van hergebruik van de levering. Voor marktsectoren die al veder zijn kan ingestoken worden op daadwerkelijke circulair behoud van grondstoffen. Daarbinnen kan de RF module ingesteld worden op Item-level (het eind product), Materials-level (de materialen waarvan het eindproduct gemaakt is) of Resource-level (de grondstoffen waarvan de materialen gemaakt zijn). Zo kan voor elke aanbesteding, voor elke levering, binnen elke circulair-inkopen ambitie een sluitende uitvraag samengesteld worden die aantoonbaar een concrete bijdrage levert aan de versnelling van de circulaire transitie.