Circular economy & procurement experts

circulair inkopen inrichting stadhuis Wageningen

circulair inkopen 
losse en vaste inrichting

 terug naar 'dit doen wij'

 


Opdrachtgever:
Gemeente Wageningen

Circulair inkopen methode:
PRP® circulair inkopen | dynamic RFI | circulair inkopen tool | module ReNtry® | module Temporary User®

Status:

afrondende fase: samenstellen grondstoffenpaspoort |  afronden designatie


Highlights:

We zijn gestart met een dynamische RFI. Dit is een soort marktconsultatie waarbij circulair breed uitgevraagd is op deze manier:

“Als wij dit zouden vragen, zouden jullie dat dan kunnen?"

Met de resultaten van de RFI is de ondergrens van de aanbesteding bepaald. De markt heeft dus geheel zelf en zonder enige beperking het niveau van circulair inkopen bepaald en is daarop uitgevraagd. Vervolgens zijn de inschrijvingen geverifieerd op hetgeen zij zelf hebben aangegeven te kunnen op circulair gebied. Daarna volgde de uitvraag, inschrijvingen en gunning.  

De laatste stap was het verificatie gesprek waarbij de winnaars vragen kregen om in de praktijk aan te tonen dat de op papier geclaimde circulariteit werkelijkheid was. Daarbij bleek claim en werkelijkheid soms af te wijken en moest een gegunde gediskwalificeerd worden.  

Resultaat: het hoogst haalbare circulaire niveau, volledig geverifieerd, binnen budget (voor conventioneel, dus geen extra geld nodig voor circulair), binnen planning en met juridische borging van behoud van grondstoffen.

In het traject konden inschrijvers zelf een restwaarde opgeven voor wanneer de items teruggenomen worden (contractuele terugname is een eis binnen de aanbesteding) waar interessante bedragen uit kwamen waaruit bleek dat de inschrijvers inzagen dat hun eigen product restwaarde heeft en wat die is. Omdat de terugname juridisch geborgd is, met restwaarde, is het kopen of leasen of pay per use van de items geen factor meer. Dus Wageningen heeft alles gekocht maar het behoud van grondstoffen (het circulair potentieel) ook op de lange termijn is daadwerkelijk geborgd.  

De verantwoording om de bestaande inrichting zo hoogwaardig mogelijk (her) in te zetten of (her)te gebruiken als grondstof, was in dit geval meegenomen in de verantwoording van de interieurarchitect.  Een oplossing leek een partij voor recycling van kantoormeubilair die het meubilair overneemt. In de methode die bij Wageningen is toegepast gaat het om daadwerkelijk borgen en niet om ‘doorschuiven’. Gebruikelijk is dat bestaande items opgehaald en gelijk weer doorverkocht worden, waarbij het niet meer duidelijk is wat er daarna mee gedaan wordt. Dus geen borging. Met bemiddeling van Rendemint wordt nu gezocht naar partijen die de items overnemen en waarbij na een aantal keren te zijn hergebruikt in dezelfde vorm de items terugkomen voor daadwerkelijk hergebruik als grondstof. Daarmee wordt het circulair potentieel van de bestaande inrichting geborgd. De registratie van de bestaande items kan snel en eenvoudig vastgelegd worden in de Temporary User® module van de PRP® circulair inkopen tool.

Alle items van de aanbesteding zowel bestaand als nieuw, maatwerk, wanden, vloeren plafonds etc. worden/zijn digitaal vastgelegd. Alle items worden/zijn 'gedesigneerd': een QR-code gekoppeld aan het systeem waarmee gemeente Wageningen met de bijbehorende app in seconden elk item kan uitlezen met alle informatie over dat item: afbeelding, aantal, leverancier, onderhoud, schoonmaak, gebruiksaanwijzing, tekeningen, contracten, wat-te-doen-bij-bijbestellen, wat-te-doen-bij-reparatie, en wat-te-doen-na-gebruik. Het systeem meet de daadwerkelijke circulariteit en genereert een grondstoffenpaspoort.


Voor meer informatie over dit circulair inkopen traject neem contact op.