Circular economy & procurement experts

circulair inkopen WMO hulpmiddelen

Circulair inkopen WMO hulpmiddelen PRP® Matrix


terug naar 'dit doen wij'


Opdrachtgever:
gemeente Wageningen

Circulair inkopen methode:
PRP® circulair inkopen tool e-procurement | module Matrix® | niveau Primum

Status:
in uitvoering

PROCES

Na meerdere strategie besprekingen is geadviseerd een markt informatiesessie/marktconsultatie te organiseren voor het informeren en aftasten van deze markt aangaande circulaire economie en circulair inkopen d.m.v. een compacte informatie presentatie over de ambities en mogelijkheden van circulair inkopen bij gemeente Wageningen.

De verschillende niveaus van circulair inkopen hebben de revue gepasseerd en zijn getoetst aan de ambitie van de markt om hieraan deel te willen nemen, en aan de concrete mogelijkheden om hier aan deel te kunnen nemen.

Hieruit is geconcludeerd dat deze markt voornamelijk bestaat uit leveranciers die inkopen bij een aantal grote buitenlandse producenten. De invloed van de leveranciers op de fysieke producten van de producenten  is daardoor beperkt. Op het gebied van bijvoorbeeld service, samenwerking en SROI, de onderdelen die de leveranciers zelf organiseren, bleek de invloed maximaal.

Voor het circulair aanbesteden is daarom ingestoken op circulaire bewustwording d.m.v. het Primum level van de PRP-Matrix® als een van de 2 gunningscriteria naast een open vraag. Dit level van de PRP® circulair inkopen tool geeft inschrijvers de mogelijkheid maximaal te scoren op de aspecten van de levering waar zij invloed op hebben. Op level Primum kunnen ook punten gescoord worden voor inspanning die inschrijvers doen om de samenstelling, herkomst en hergebruik van fysieke middelen bij de producenten in beeld te krijgen.

De Matrix® geeft gemeente Wageningen de mogelijkheid om snel en gericht het maximale te halen uit circulair inkopen met de zorgvuldig ontwikkelde standaard criteria van deze e-procurement tool. Inschrijvers kunnen online eenvoudig de criteria aanvinken en middels de aspecten gelijk zelf toetsen of zij aan de circulaire criteria kunnen voldoen. Het kiezen van criteria, het toetsen van aspecten, het indienen en uploaden ter verificatie vindt allemaal plaats in een digitale omgeving van de tool die Wageningen inmiddels voor 2 aanbestedingen heeft ingezet en automatisch het proces stuurt en de inschrijvingen rangschikt.

PROJECTTEAM
inkoop en contractmanager Social Domein gemeente Wageningen
inkoopadviseur gemeente Wageningen
aanbestedingsadviseur WMO, extern
circulair aanbesteden adviseur Rendemint