Circular economy & procurement experts

circulair inkopen sporthal Marijkeweg

circulair aanbesteden sporthal PRP® e-procurement inkooptool

 


Opdrachtgever: 
Gemeente Wageningen

Aanbesteding:
Design & Build

Circulair inkopen methode: 
PRP® circulair inkopen | Circulaire-Ervaring-Matrix (CEM) | circulair inkopen tool | module Primum® | module ReNtry®

Status:

marktverkenning afgerond | marktconsultatie afgerond | voorselectie afgerond | dialoog ronde afgerond | gunningsfase loopt


Highlights:

We zijn gestart met een uitgebreide marktverkenning bij fabrikanten van mogelijke circulaire oplossingen om vooruitlopend op het aanbestedingstraject  kennis te hebben over de innovatieve mogelijkheden die zouden kunnen bijdragen tot een circulair resultaat. Uit de verkenning kwamen ook verrassende mogelijkheden naar voren voor het opwekken van energie met geen of beperkte investering waarvoor in deze fase een inhoudelijk verkenningstraject is gehouden.

Met de de input van de marktverkenning is vervolgens een interactieve marktconsultatie gehouden waar ruim 40 vertegenwoordigers van de hele bouwketen op af kwamen. Na een korte compacte uiteenzetting wat PRP® circulaire economie en circulair inkopen inhoud bij gemeente Wageningen volgde het interactieve deel. Met trigger-criteria werd de markt uitgedaagd open te staan voor een verregaand circulair niveau waarbij per trigger-criterium 4 vragen zijn gesteld:

Begrijp je dit?     Wil je dit?     Kun je dit?     Geef feedback!


Met de resultaten en feedback van de marktconsultatie zijn de trigger-criteria omgezet in circulaire eisen en wensen en is de proportionele ondergrens bepaald: wat kun je eisen? Wat moet je wensen? Het circulaire programma van eisen sluit hierdoor aan op de mogelijkheden van de markt waarbij de markt maximaal gestimuleerd wordt de mogelijkheden te benutten en waar mogelijk nog een stapje verder te gaan.trigger-criteria | interactieve marktverkenning


Voorselectie
Hiervoor is een Circulaire-Ervaring-Matrix (CEM) ontwikkeld voor het 'meten' van de ervaring van kandidaat inschrijvers. De markt kon met de CEM zonder sturing of beperking scoren op elk denkbare duurzame/circulaire ervaring met een meervoudige verifieerbare weging op 'absolute ervaring' en 'toepassingsmogelijkheid'. De CEM maakte het invullen eenvoudig en snel maar gaf gelijkertijd een goed inzicht in wat de partijen al konden en wat zij zelf als circulair beschouwden. De resultaten reflecteerden dat een groot deel van de trigger-criteria (soms in wat afgezwakte mate) gerealiseerd zouden kunnen worden. De circulaire analyse op gebied van bv human health en voor het grondstoffenpaspoort hebben we bij de voorselectie beperkt tot 5 hoofdgroepen met Key Materials waardoor de inspanning hiervoor afgebakend werd zonder verlies van diepgang. Naast de circulaire ervaring is ook de circulaire intentie gemeten met de  PRP® circulair inkopen tool. De voorselectie heeft het gewenste aantal inschrijvers opgeleverd.

Dialoog ronde
De volgende stap in het proces was de dialoog tussen aanbesteding-team en inschrijver voor het toelichten van de vraagstelling, het toetsen van de visie en het wegnemen van mogelijke onduidelijkheden. Het stond inschrijvers vrij om tijdens de dialoog eventueel delen van het ontwerp te laten zien of bv technische invulling te noemen.

Wageningen is nu in afwachting van de inschrijvingen.