Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie
  • grondstoffenpaspoort
  • Banner Prp
  • Banner Howto MX
  • Banner Howto RN

beheer

inkoop
Inkoop:

Inkoop gaat over het initiëren van het totale proces van alle PRP® factoren.

social fairness
Social Fairness:

Social Fairness gaat over mondiaal geaccepteerde uitgangspunten aangaande: mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie, waar alle betrokken partijen zich aan moeten houden binnen PRP®.

design
Design:

Design gaat over het ontwerp/het plan/de visie van de betreffende factor. Bij extractie bijvoorbeeld zou het gaan om het plan hoe de grondstoffen te winnen, met welke middelen, hoe het wingebied achter te laten, hoe om te gaan met de omgeving en de betrokken mensen, hoe de logistiek te organiseren etc. Elke actie van de mens wordt eerst bedacht/ontworpen en dat plan wordt hier bedoeld.

extractie
Extractie:

Extractie gaat over alle grondstoffen die de planeet en haar atmosfeer ons biedt en door de mens gebruikt worden. Dus alles wat uit en van de planeet gewonnen kan worden, waaronder ertsen, mineralen, olie, gas, kolen, water, lucht en (vruchtbare)aarde en alles wat groeit in de vorm van oorspronkelijke flora en fauna en landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt.

Voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt geldt dat extractie van andere grondstoffen nodig is om deze vervolg-extractie mogelijk te maken.

toxiciteit
Toxiciteit:

Toxicity gaat over alle toxische stoffen (en hun emissies) die gebruikt zijn tbv het eindresultaat van een product of project, ook als die stoffen niet in het eindresultaat zelf voorkomen of door een chemische reactie omgezet zijn in een ander stof, en alle stoffen (en hun emissies) die vrijkomen na gebruik bij de reutilization.

logistiek
Logistiek:

Logistiek gaat over alle acties, middelen, verpakkingen en energie die gebruikt worden voor vervoer en opslag binnen één factor en tussen factoren onderling.

productie
Productie:

Productie gaat over de gehele productiemethode na extractie tot aan gebruik en betreft alle grondstoffen, hulpstoffen, middelen, machines, processen, energie en water en de mensen die erbij betrokken zijn.

gebruik
Gebruik:

Gebruik gaat over het gebruik, de functionaliteit, flexibiliteit, durability en energie.

agreement
Agreement:

Agreement gaat over het borgen van het duurzaam potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.

audit
Audit:

Audit gaat over het verifiëren van het duurzaam potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.

beheer
Beheer:

Beheer gaat over alle acties en middelen tijdens de gebruiksfase zoals schoonmaak, onderhoud en herstel en (bij)bestellen en afvoeren.

levensduur
Levensduur:

Levensduur gaat over de tijd dat iets meegaat.

reutalization
Reutilization:

Reutilization gaat over alle vormen en niveaus van hergebruik wat vastgelegd wordt in ReNtry® documenten en waarmee het volledige duurzaam potentieel benut wordt.

publication
Publication:

Publication gaat over het periodiek publiceren van het ReNtry® resultaat op het moment van aanvang van gebruik en de mutaties erop gedurende het gebruik. Naast volledige transparantie over het resultaat is het een sterke stimulans om alle acties tijdens gebruik/beheer binnen de PRP® bepalingen uit te (blijven) voeren.

energie
Energie:

Energie gaat over de energie.

Co2
Co2:

Co2 gaat over uitstoot.

ReNtry®
ReNtry®:

ReNtry® gaat over de vastlegging van de samenstelling van de totale massa (het totale gewicht van product of project) en het niveau van hergebruik.