Circular economy & procurement experts

  • Juiste Criteria

terug naar PRP® inkooptool

Het antwoord is net zo helder als de vraag

"Stel nooit een vraag waar je het antwoord niet op weet." Een veel gebruikte zin in films over rechtszaken, want dan kan het antwoord zorgen voor een ongewenste wending en glipt de zorgvuldig opgebouwde regie uit handen. In een inkoopproces gaat het ook om het hebben van de regie. Toch is op heel veel vragen het antwoord bewust nog onbekend. Het inkoopproces moet juist mogelijkheden destilleren uit de markt die het best passen bij het beoogde resultaat. Om het nog 'makkelijker' te maken moet het onbekende antwoord dat inschrijvers kunnen geven geverifieerd worden, want elke inschrijver heeft recht op een gelijke kans. Dus er zijn vragen nodig waar de antwoorden ontbreken, èn waarbij vooraf afgesproken moet zijn hoe die ontbrekende antwoorden op een eerlijke manier met elkaar vergeleken kunnen worden! Welkom in de wereld van het bedenken van criteria!

Houvast voor inkoper

Of het al niet moeilijk genoeg is, doet plots een circulaire economie haar intrede en moeten er criteria ontwikkeld worden voor vragen zonder bekend antwoord over een ook nog eens nagenoeg onbekende economie. Wanneer inschrijvers maar vermoeden dat er enige ruimte is in die vraagstelling is de kans om die ruimte optimaal te 'benutten' een feit. De inkoper heeft houvast nodig. Concrete heldere criteria en bijbehorende verificatie om circulair inkopen in te zetten zonder risico of angst voor mislukte aanbestedingen of erger.

Set standaard criteria

De inkooptool PRP® e-procurement voorziet in die concrete heldere criteria. Bij elk criterium is vooraf helder hoe verificatie plaatsvindt. Binnen de selectie module PRP|MATRIX® zijn 25 criteria opgesteld, verdeeld in 3 levels, waarmee voor elk inkooptraject een zorgvuldige selectie gemaakt kan worden.

Aftastend of diepgaand circulair

In de ReNtry® module, waar o.a. duurzaamheid objectief gemeten wordt, is een groot aantal criteria opgenomen welke naar keuze ingezet kunnen worden voor aftastende of diepgaande benadering van circulariteit. Elk criterium op elk niveau van diepgang is verifieerbaar binnen de module. Alle inspanningen ten gunste van resultaat. Alle invoer, antwoorden op vragen, bewijsstukken en verificatie, vindt plaats in het e-procurement systeem dus geen losse e-mails en bestanden meer. Een overzichtelijk systeem voor een overzichtelijke en eerlijke procedure waarbij alle inspanningen van zowel inkoper als inschrijver ten gunste komen van het resultaat.

terug naar PRP® inkooptool