Circular economy & procurement experts

  • Circulair meten

terug naar PRP® inkooptool

Circulariteit meten met ReNtry®

PRP|ReNtry® level 1 define Items

analyse items | product | extraction | social fairness | toxicity | reutilization
In dit 1e level van diepgang kan de verschijningsvorm van eindproducten en/of het eindresultaat van een project of werk gemeten worden.
De meting vindt plaats op basis van het gewicht van het eindproduct en/of van het eindresultaat van een project of werk. 

PRP|ReNtry® level 2 define Materials

analyse materialen | product | extraction | social fairness | toxicity | reutilization
In dit 2e level van diepgang kunnen de materialen waaruit een verschijningsvorm is samengesteld gemeten worden.
De verschijningsvorm kan een product en/of het eindresultaat van een project of werk zijn.
De meting vindt plaats op basis van het gewicht van alle materialen die hebben bijgedragen tot de verschijningsvorm.

PRP|ReNtry® level 3 define Resources

analyse grondstoffen | product | extraction | social fairness | toxicity | reutilization
In dit 3e level van diepgang kunnen de grondstoffen waaruit een verschijningsvorm is samengesteld gemeten worden. 
De verschijningsvorm kan een product en/of het eindresultaat van een project of werk zijn.
De meting vindt plaats op basis van het gewicht van alle grondstoffen die hebben bijgedragen tot de verschijningsvorm.

Welke meetlat hanteer je?

Circulariteit meetbaar maken kan alleen wanneer bekend is tegen welke 'meetlat' gemeten wordt. Die meetlat kan feitelijk alleen de definitie van een circulaire economie zijn met als eenvoudige doch onomstotelijke conclusie:

Alles wat aan de definitie van een circulaire economie voldoet is circulair.
Alles wat niet aan de definitie van een circulaire economie voldoet is niet-circulair.

Dat klink vrij logisch - en dat is het ook - maar roept tegelijk ook vragen op: hoe maak je bijvoorbeeld onderscheid tussen alles wat niet-circulair is? En wat heb je eigenlijk allemaal nodig om circulariteit te kunnen meten? Zijn certificaten belangrijk? Hoe weet je of alles wat beloofd wordt ook de waarheid is? Goede vragen die opkomen bij circulair inkopen.

Wat is nodig om te kunnen meten?

Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig: om te meten heb je alle informatie nodig om te toetsen of iets aan de definitie van een circulaire economie voldoet.

Je hebt antwoord nodig op de volgende vragen:
Welke informatie heb ik nodig?
Hoe verkrijg ik die informatie?
Hoe leg ik die informatie vast?
Hoe verkrijg ik resultaten uit die informatie?

Met de ReNtry® meetmodule meet je zelf circulariteit

ReNtry®, de meetmodule van de PRP® inkooptool, meet betrekkelijk eenvoudig de circulariteit van elk product, elk project en elk werk. De diepgang bepaal je zelf.
Binnen het systeem wordt stap voor stap duidelijk: 
Welke informatie nodig is.
Hoe die informatie verkregen kan (moet) worden.
Hoe die eenvoudig vastgelegd kan worden.

De module geeft automatisch resultaten.

Met de resultaten wordt duidelijk:
1. Is iets circulair of niet-circulair?
2. Hoeveel wijkt het van circulair af?

Partijen verbinden =  inspanning spreiden 

Circulariteit meten met ReNtry® verbindt betrokken partijen. De krachten worden gebundeld en individuele kennis wordt over en weer gedeeld waardoor de totale benodigde inspanning evenredig gespreid wordt. Een groot voordeel van ReNtry® is dat vrijwel alle partijen gelijktijdig hun inspanning kunnen leveren voor de meting. De doorlooptijd is daardoor zeer beperkt, terwijl de kwaliteit van de meting onaangetast is. Partijen verbinden is het doel van ReNtry®. Partijen die binnen het systeem verbonden zijn krijgen maximaal inzicht in elkaars proces en keten en worden sterk gestimuleerd proces en keten om te vormen naar circulair. 

terug naar PRP® inkooptool