Circular economy & procurement experts

 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Circulair assessment  bedrijventerrein Ambachtsezoom

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Circulair assessment bedrijventerrein Ambachtsezoom

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Circulair advies en assessment bedrijventerrein Ambachtsezoom

Read more

Gemeente Dordrecht trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Dordrecht trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Dordrecht

Read more

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Hendrik Ido Ambacht

Read more

Gemeente Papendrecht trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Papendrecht trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Papendrecht

Read more

Gemeente Alblasserdam trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Alblasserdam trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Alblasserdam

Read more

Gemeente Sliedrecht trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Sliedrecht trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Sliedrecht

Read more

Gemeente Zwijndrecht trainingstraject circulair inkopen

Gemeente Zwijndrecht trainingstraject circulair inkopen

Trainingstraject circulair inkopen Drechtsteden | interactieve workshops circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Zwijndrecht

Read more

Gemeente Lochem startbijeenkomst circulair inkopen

Gemeente Lochem startbijeenkomst circulair inkopen

Binnenkort interactieve workshop als aftrap circulaire economie en circulair inkopen bij gemeente Lochem

Read more

interview circulair inkopen stadhuis Wageningen

interview circulair inkopen stadhuis Wageningen

Interview circulair inkopen stadhuis gemeente Wageningen | Innovatie estafette |wethouder Lara de Brito en circulair inkopen expert René de Klerk

Read more

circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

circulair aanbesteden | PRP® circular e-procurement

Read more

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

circulair aanbesteden gunnen op circulaire analyse met ReNtry®

Read more

DNB startbijeenkomst circulair inkopen

DNB startbijeenkomst circulair inkopen

interactieve workshop als aftrap circulaire economie en circulair inkopen binnen DNB

Read more

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

circulair aanbesteden Maatwerk & Wide Range koppeling en PRP® marktinformatie sessie

Read more

circulair inkopen gemeente Amsterdam bouwkundige inrichting, vaste inrichting

circulair inkopen gemeente Amsterdam bouwkundige inrichting, vaste inrichting

PRP® circulair aanbesteden bouwkundige inrichting en vaste inrichting project: Jodenbreestraat

Read more

VNG over circulair inkopen stadhuis Wageningen

VNG over circulair inkopen stadhuis Wageningen

circulair inkopen 
PRP® e-procurement methode

Read more

circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

circulair aanbesteden bureaustoelen

Read more

circulair inkopen trapliften gemeente Oosterhout

circulair inkopen trapliften gemeente Oosterhout

circulair aanbesteden trapliften met interactieve marktconsultatie

Read more

training circulair inkopen gemeente Leidschendam-Voorburg

training circulair inkopen gemeente Leidschendam-Voorburg

training circulair inkopen, strategisch niveau

Read more

MVI manifest gemeente Leidschendam-Voorburg

MVI manifest gemeente Leidschendam-Voorburg

training MVI-Manifest actieplan maken met MVI-Manifest tool

Read more

Politie Nederland startbijeenkomst circulair inkopen

Politie Nederland startbijeenkomst circulair inkopen

 

 

groot inkoopoverleg training, workshops circulair inkopen

Read more

material passport for urban mining environment

material passport for urban mining environment

 

 

development material passport for urban mining environment for ABN-AMRO in cooperation with de Architecten CIE en Cad&Company

Read more

Politie Nederland landelijke huisvestingsdag

Politie Nederland landelijke huisvestingsdag

 

 

workshops circulair inkopen, urban mining paspoort

Read more

circulair inkopen bibliotheek meubilair WUR

circulair inkopen bibliotheek meubilair WUR

circulair aanbesteden bibliotheek meubilair. PRP® dynamisch RFI. CE verificatie-traject

Read more

circulair inkopen leiding materiaal Vitens

circulair inkopen leiding materiaal Vitens

circulair aanbesteden leiding materiaal en PRP® marktinformatie sessie

Read more

grondstoffenpaspoort watermeters Vitens

grondstoffenpaspoort watermeters Vitens

grondstoffenpaspoort 450.000 watermeters Vitens, PRP® circular procurement & analysis tool

Read more

workshop circulair inkopen projectmanagers ICS

workshop circulair inkopen projectmanagers ICS

interactieve workshop circulair inkopen
PRP® e-procurement inkooptool

Read more

circulaire mindset training van 175 ambtenaren

circulaire mindset training van 175 ambtenaren

breed draagvlak creëren voor circulaire economie en circulaire inkopen

Read more

interactieve training circulair inkopen NVRD

interactieve training circulair inkopen NVRD

interactieve training circulair inkopen NVRD

Read more

circulair inkopen sporthal Marijkeweg

circulair inkopen sporthal Marijkeweg

circulair aanbesteden sporthal PRP® e-procurement inkooptool

Read more

circulair inkopen, internationale marktverkenning vloerafwerking

circulair inkopen, internationale marktverkenning vloerafwerking

marktverkenning circulaire vloerafwerking PRP® inkooptool

Read more

circulair inkopen bouw- en infraprojecten Wageningen

circulair inkopen bouw- en infraprojecten Wageningen

workshop circulair inkopen bouw- en infraprojecten bij gemeenten Wageningen

Read more

circulair inkopen WMO hulpmiddelen

circulair inkopen WMO hulpmiddelen

Circulair inkopen WMO hulpmiddelen PRP® Matrix

Read more

circulair inkopen warme dranken

circulair inkopen warme dranken

ondersteuning aanbesteding PRP® Matrix

Read more

circulair inkopen trapliften

circulair inkopen trapliften

circulair aanbesteden trapliften PRP® inkooptool Matrix

Read more

kenniscentrum duurzaamheid

kenniscentrum duurzaamheid

opzetten circulair kenniscentrum duurzaamheid

Read more

front office | back office publiekszaken

front office | back office publiekszaken

circulair ontwerp front- en back office publiekszaken

Read more

circulair inkopen infraproject | fietserstunnel

circulair inkopen infraproject | fietserstunnel

circulaire markt-consultatie project Nijnenoord Allee

Read more

circulair inkopen, engineering vaste inrichting stadhuis

circulair inkopen, engineering vaste inrichting stadhuis

circulair inkopen, engineering en begeleiding productie

Read more

circulair inkopen inrichting stadhuis Wageningen

circulair inkopen inrichting stadhuis Wageningen

circulair inkopen 
losse en vaste inrichting

Read more

beeldbuis televisietoestellen

beeldbuis televisietoestellen

verwerking beeldbuistoestellen

Read more

circulair inkopen vergadercentrum Zilver

circulair inkopen vergadercentrum Zilver

circulair inkopen, engineering|verificatie

Read more

kies je eigen NIVEAU
test bla bla balgfdgdfhfgh fggdhfgdhgdfh gfhgf hdfg hjdfgjhfghjhfgjhfgjhgjfhgjhfgjhfgj fjh jfg
circulaire CRITERIA
circulair METEN
circulair VERGELIJKEN
grondstoffen BEHOUDEN
circulair BEHEER

Kennis en draagvlak door interactieve training

Tegen het licht van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of circulair inkopen moeten zaken die-we-altijd-zo-gedaan-hebben ineens heel anders waarbij het soms niet geheel duidelijk is waarom. Er is weerstand tegen de verandering en (breed) draagvlak ontbreekt.

Wanneer ‘moeten’ verandert in ‘willen’ wordt het veranderproces eerder een uitdaging dan een last. Rendemint ontwikkelt en verzorgt interactieve trainingen/workshops over het 'waarom'. In enkele interactieve sessies wordt eerst de juiste kennis overgebracht en dan interactief gewerkt aan het 'hoe'. De mindset change ontstaat als vanzelf en breed draagvlak is het gevolg.

Rendemint ontwikkelt en verzorgt trainingen/workshops voor:
- Mindset Change
- MVI-Manifest actieplan maken/MVI-Manifest-tool
- Circulair inkopen
- Materialen en Grondstoffenpaspoort

Mindset Change training/workshop

Mindset training deel 1 | duur: 2 uur
De interactieve mindset change training/workshop gaat ervan uit dat elke mindset goed is maar dat een andere mindset nodig is voor een succesvolle transitie. Deelnemers krijgen in korte tijd kennis van de essentie van MVI en/of een circulaire economie. Met een afwisseling van informatie, voorbeelden en (rollenspel)opdrachten wordt de mindset change in 2 uur richting MVI en circulair gevormd. Een veel gehoorde reactie na afloop is “nu kan ik niet meer denken zoals ik voorheen deed” en dát is waar het om gaat. Iedereen die de essentie van MVI en/of circulaire economie snapt  –al is het maar een begin – ziet al snel nut en noodzaak ervan.

Mindset training deel 2 | duur: 2 uur
De interactieve mindset change training gaat dieper in op MVI, een circulaire economie en circulair inkopen. Nu het duidelijk is ‘wat’ het is volgt de vraag: 'hoe' doe je dat? Een rollenspel maakt duidelijk voor welke uitdagingen de organisatie, inkopers en aanbieders kunnen komen te staan wanneer MVI- of circulaire criteria een rol gaan spelen.
De training/workshop sluit af met een korte introductie in het PRP® e-procurement systeem en laat zien hoe die uitdagingen betrekkelijk eenvoudig het hoofd geboden kunnen worden. Met deze 2e training zijn de organisatie en inkopers in staat mee te denken en praten over de essentie van MVI en circulair inkopen en hebben voldoende handvatten om ermee aan de slag te gaan.

MVI-Manifest actieplan maken

Training/workshop MVI-Manifest actieplan maken | duur: 2 dagdelen
De interactieve training/workshop MVI-Manifest actieplan maken helpt organisaties om invulling te geven aan de commitment die de organisatie is aangegaan met het ondertekenen van het MVI-Manifest. Wat houdt het Manifest in? Welke beleidsdoelen moet ik kiezen? Wat is daar het gevolg van? Welke stappen moet ik doorlopen voor een goed actieplan? Deze interactieve training/workshop is voor alle  bestuurders, budgethouders, interne opdrachtgever, projectleiders en inkopers. Alle stappen van het actieplan worden doorlopen. Na 2 (intensieve) interactieve workshops is het actieplan klaar en kan m.b.v. de MVI-Manifest-tool vastgelegd worden.
 

Circulair Inkopen

Introductie Circulair Inkopen  | duur: dagdeel
Deze training/workshop is voor een eerste kennismaking met circulair inkopen. Wat is het? Hoe doe je dat? Wat verandert er aan het inkoopproces? Aan het einde van de workshop is het duidelijk wat circulair inkopen is en welke terminologie daarbij hoort. Kan de organisatie gaan werken aan een eerste stap richting circulair inkopen of een (kleine) pilot gaan doen.

Aan de slag met Circulair Inkopen  | duur: dagdeel
Deze training/workshop sluit aan op de training/workshop Introductie Circulair Inkopen. Hoe integreer circulair inkopen in het inkoopbeleid? Wat is de impact voor de hele organisatie? Hoe ontwikkel je circulaire eisen en criteria? Hoe beoordeel je circulaire criteria? Hoe bereid je de markt voor op circulaire eisen en criteria? Aan het einde van de workshop heeft de organisatie voldoende kennis om zelf de basis circulaire eisen en criteria te ontwikkelen en toe te passen in (eenvoudige) inkooptrajecten om van daaruit ervaring op te doen en dit verder te ontwikkelen.

Doorpakken met Circulair Inkopen  | duur:  2 dagdelen
Deze training/workshop sluit aan op de training/workshop Aan De Slag Met Circulair Inkopen. Hoe ontwikkel je circulaire eisen en criteria voor meer complexe inkooptrajecten? Hoe kun je door circulaire inkopen daadwerkelijk verandering teweeg brengen in de markt? Hoe kun je als gevolg van je inkooptraject daadwerkelijk tot een meer circulair resultaat komen. Hoe kun je alle circulaire beloftes uit de inschrijvingen verifiëren en vergelijken? Hoe kun je de opgedane kennis delen in de organisatie en met andere overheden?

PRP® Inkooptool Training | duur: dagdeel
Na een doorloop van alle mogelijkheden van de inkooptool wordt met een fictieve case (desgewenst afgestemd op een specifieke productgroep of sector) het inkoopproces doorlopen waarbij deelnemers zelf met de tool aan de slag gaan. Inkopers krijgen inzicht in de mogelijkheden en verschillende niveaus van diepgang en hoe de resultaten te interpreteren om eenvoudig maar zorgvuldig afwegingen te kunnen maken die tot ‘de winnaar’ leiden.

Materialenpaspoort Maken/Grondstoffenpaspoort Maken

Training/workshop Materialenpaspoort/Grondstoffenpaspoort maken met PRP® ReNtry® module | duur: dagdeel
Wat houdt een materialenpaspoort en/of  grondstoffenpaspoort in? Wat moet erin staan om van een paspoort te kunnen spreken? Hoe kom je aan al die informatie? Hoe leg je al die informatie vast? Hoe weet je of de informatie klopt? Hoe kun je gebruik maken van een materialen- of grondstoffenpaspoort? Hoe kun het paspoort inzetten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen? Aan de hand van de ReNtry® module de PRP® circular e-procurement tool worden al deze vragen beantwoord en gaan de deelnemers zelf een paspoort samenstellen aan de hand van een fictieve case. Aan het eind van de interactieve training/workshop is duidelijk wat een paspoort is, wat je er voor nodig hebt en wat je er mee kunt.

Tarieven op aanvraag. Alle trainingen/workshops worden afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie, het niveau van de deelnemers en het aantal deelnemers.