Circular economy & procurement experts

terminologie

PRP® EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Een Circulaire Economie is een economie die mondiaal en in al haar facetten voorziet in de behoeften van het heden zonder de behoeften van toekomstige generaties te hinderen of onmogelijk te maken, door alle acties betreffende grondstoffen en mensen binnen die economie opzettelijk herstelbaar te laten zijn naar een eerdere en/of originele staat.

PRP®Inkoop

Het volledige proces van (voorbereiding ten behoeve van) oogsten en/of winning van grondstoffen en alle daarbij betrokken mensen tot en met use én tot en met ReNtry®, dat gebruikt wordt ten gunste van die inkoop en/of in gang gezet wordt als gevolg van die inkoop.

PRP®Use

De afzonderlijke periode binnen het door inkoopgeïnitieerde proces, tussen oplevering en ReNtry®.

PRP®SameUse

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na use in de 1e cylcus en/of alle volgende cycli, in dezelfde vorm, zonder toevoeging van materiaal en/of energie.

PRP®ReUse

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na het gebruik in de 1e cylcus en/of alle volgende cycli, in dezelfde vorm, met toevoeging van materiaal en/of energie.

PRP®Upcycling

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na usecylcus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit van dat eindresultaat en/of de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, hoger is dan vóór het benutten, al dan niet door verwijderen van materiaal en/of toevoegen van energie.

PRP®Recycling

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na use in de 1e cyclus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit van dat eindresultaat en/of de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, gelijk blijft, zonder toevoeging van materiaal, al dan niet door toevoeging van energie.

PRP®Downcycling

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na use in de 1e cylcus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit van dat eindresultaat en/of de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, verminderd, of alleen tot een gelijk resultaat kan leiden door toevoegen van grondstoffen, en al dan niet door toevoegen en/of verwijderen van (ander) materiaal en/of energie.

PRP®Thermal Recycling/Incinerate

Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na use in de 1e cylcus als brandstof.

PRP®ReNtry®

De borging van de intreding in (steeds) de volgende cyclus, van de totale massa op het moment van oplevering, en de mutaties hierop binnen het PRP-contract, waarbij het Reutilization-level voor de afzonderlijke componenten van de massa zijn vastgelegd in ReNtry®documenten.

PRP®ReNtry®documenten

Vastlegging van de samenstelling van de totale massa van de levering, en het reutilization-level, op het moment van oplevering en de mutaties hierop binnen het PRP®-contract, tot op het moment van ReNtry®.

PRP®Reutilization(level)

Het Reutilization(-level) betreft de mate waarin de ReNtry® voldoet aan de definitie van Een Circulaire Economie, met de volgende mogelijke indeling:
PRP®SameUse
PRP®ReUse
PRP®Upcycling
PRP®Recycling
PRP®Downcycling
PRP®Thermal Recycling

PRP®Virgin grondstoffen

Grondstoffen die nog niet eerder zijn ingezet:

  1. ten behoeve van het (laten) groeien van een (andere) te oogsten grondstof
  2. na het oogsten van een grondstof
  3. na het winnen van een grondstof

PRP®Cyclus/Cycli

Een (de) afzonderlijke periode(n) in het door inkoop geïnitieerde proces, betreffende alle mensen en grondstoffen, voor én tijdens én na use.