Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie

PRP®Upcycling

Upcycling

 

PRP®definitie:

"Het benutten van een eindresultaat (product, project of grondstof) na usecylcus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit van dat eindresultaat en/of de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, hoger is dan vóór het benutten, al dan niet door verwijderen van materiaal en/of toevoegen van energie."