Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie

PRP®Cyclus/Cycli

Cyclus/Cycli

 

PRP®definitie:

"Een (de) afzonderlijke periode(n) in het door inkoop geïnitieerde proces, betreffende alle mensen en grondstoffen, voor én tijdens én na use."