Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie

PRP®Techno Bron

Techno Bron

PRP®definitie:

"Niet hernieuwbare virgin-, gedowncyclede- of gerecyclede-grondstoffen die ingezet worden ergens in de keten om te komen tot het eindresultaat en/of in de cycli daarna."