Circular economy & procurement experts

PRP®Toxicity

Toxicity

 

PRP®definitie:

"De werkelijke toxiciteit van (het gebruik en verwerken van) grondstoffen, gedurende de gehele keten om te komen tot en met het eindresultaat en in alle cycli daarna onafhankelijk of de inzet van deze grondstoffen wettelijk toegestaan is."