Circular economy & procurement experts

  • Banner Terminologie

PRP®Take Back

Take Back

 

PRP®definitie:

"Het contractueel borgen van de terugname (samen met disassembly en logistiek) van het eindresultaat (project, product, materiaal of gronstof) na use in de 1e cyclus en/of alle volgende cycli, zodanig dat het circulair potentieel daadwerkelijk benut wordt."

 

(PRP® Circulair potentieel =

A. Hoeveel grondstoffen zijn totaal nodig geweest om het eindresultaat te komen inclusief alle hulpstoffen en energie?

B. Wat is de social fairness positie van alle in dat traject betrokken mensen?

C. In hoeverre zijn A en B herstelbaar?)